Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku dostał nagrodę. Co z tego będą mieli bezrobotni?

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał Powiatowemu Urzędowi Pracy w Słupsku nagrodę specjalną.  To kolejne tego typu wyróżnienie.

Do otrzymania nagród premiowane były urzędy, które w 2016 roku uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej
i kosztowej,  koncentrują się na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz świadczą wysokiej  jakości doradztwo zawodowe.

– To już trzeci rok z rzędu gdzie zostajemy docenieni nagrodą specjalną. Dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy jest jednocześnie sygnałem o dobrze wykonywanej pracy. Ministerstwo przyznało nagrodę przede wszystkim za jedne z najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej. – informuje Paweł Kądziela, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

– Nagrody cieszą, tym bardziej, że Powiatowy Urząd Pracy jest wysoko oceniany w kraju za swoją działalność na rzecz zwiększania zatrudnienia i często podawany jako przykład bardzo dobrej współpracy z podmiotami ekonomii społecznej m.in. centrami aktywności społecznej. Dobre wyniki możliwe są dzięki zaangażowaniu kierownictwa urzędu i pracowników, którym dziękuję
i gratuluję przyznanej nagrody – podkreśla starosta Zdzisław Kołodziejski.