Powiatowi radni przyjęli ważne uchwały. Powiat będzie się rozwijał

Program wspierania uzdolnień w szkołach, kierunki polityki wobec osób niepełnosprawnych, wsparcie organizacji festiwalu filmów amatorskich i przystąpienie do przygotowania raportu o korzyściach utraconych w wyniku budowy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Uchwały w takich sprawach podjęli radni powiatu słupskiego w czasie ostatniej sesji.

 
Sesja rozpoczęła się wręczeniem pucharów za zajęcie I miejsca przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w kategorii „Mistrz Bezpieczeństwa Informacji” w Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku rozpoczęła się XVI sesja Rady Powiatu Słupskiego. Pierwsze miejsce samorząd powiatowy otrzymał od Kolegium Audytorskiego Fundacji Polkom Audit Consulting Group z Łodzi, która opracowała Ranking Bezpieczeństwa Informacji za rok 2015.

 
Później radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim. – Celem ogólnym programu jest wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów i podnoszenie poziomu ich kształcenia. Program skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zarówno mieszkańców Powiatu Słupskiego oraz uczniów innych powiatów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat Słupski – mówi Paweł Lisowski z zarządu powiatu słupskiego.

 
Przyjęto również Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie słupskim na lata 2016-2018, który określa kierunki polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, a w szczególności w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

 
Uchwałą przyjęto pomoc finansową w wysokości siedmiu tysięcy złotych od miasta Ustki na realizację Festiwalu Filmu Amatorskich UFF(o)A 2016 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości. Organizatorem obu cyklicznych imprez jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, którego organem prowadzącym jest Powiat Słupski.

 
Została przyjęta bardzo istotna uchwała, która umożliwia aplikowanie o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino” planowanego do realizacji w ramach PROW 2014 – 2020. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi ponad 4 200 000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych). Powiat ubiega się o dofinansowanie w wysokości 63% inwestycji.

 
Podczas sesji radni wyrazili wolę zawarcia umowy na wspólną realizację zadania pn. „Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie”. Raport przygotowuje Agencja Rozwoju Pomorza S.A z Gdańska. – Całkowity koszt raportu wynosi 30 750,00 zł. celem przygotowania raportu jest pomoc merytoryczna dla samorządów regionu słupskiego, przy rozmowach z administracja rządową na temat rekompensat związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie – zaznacza Paweł Lisowski. – Udział finansowy powiatu wynosi 3690,00 zł.

 
Radni wyrazili zgodę na nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Słupskim a Państwową Administracją Rejonu Rożyszcze i Rejonową Radą Rejonu Rożyszcze w obwodzie wołyńskim na Ukrainie. 1 września 2015 r. do starostwa wpłynęła pisemna deklaracja chęci nawiązania współpracy partnerskiej. Ustalono, że samorządy mogą współpracować m. in. w następujących obszarach: współorganizacji i uczestnictwa w działaniach społecznych, edukacyjnych, sportowych i biznesowych, wymiany dzieci młodzieży, przedstawicieli organizacjo społecznych, grup zawodowych, zespołów twórczych, wymiany informacji, w szczególności na temat działalności władz lokalnych, edukacji, kultury, sportu, bezpieczeństwa socjalnego, wymiany doświadczeń w kontaktach z mieszkańcami w zakresie rozwoju gospodarczego i rolnictwa, tworzenie, zarządzanie i monitorowanie programów i projektów inwestycyjnych, przyciągania inwestycji.