Powiat Słupski w ścisłej czołówce najlepszych powiatów

Wraz z początkiem nowego roku Związek Powiatów Polskich ogłosił listę laureatów prestiżowego Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2015 roku. Powiat słupski znalazł się na drugim miejscu w Polsce w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców.

– Wysoka druga pozycja w Rankingu ZPP za 2015 rok, za pierwszy rok mojej kadencji jako starosty uważam za duży sukces – Zdzisław Kołodziejski, starosta słupski. – Za 2014 rok Powiat Słupski zajął miejsce 3. Z tej okazji chciałbym bardzo podziękować pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych, których dobra praca przekłada się na przyznawanie punktów w poszczególnych kategoriach, a to pozwala na osiąganie tak dobrych miejsc. Dziękuję również radnym i członkom zarządu powiatu. Bez przygotowania i uchwalenia budżetu, który zakłada działania proinwestycyjne i prorozwojowe również nie osiągnęlibyśmy tak dobrego wyniku – podsumowuje starosta Kołodziejski.

Powiat Słupski w ścisłej czołówce najlepszych powiatów

Komisja przyznająca punkty bierze pod uwagę ilość środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych i krajowych. Wysoko punktowane były działania upowszechniające rozwiązania ekoenergetyczne i proekologiczne, m.in.  wsparcie finansowe osobom fizycznym i podmiotom, które likwidują pokrycia azbestowe. Wpływ na wynik końcowy w Rankingu ZPP miały również działania rozwijające społeczeństwo informacyjne, wdrożenie Programu Bezpieczny Urząd ZPP, wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz działania promocyjne. W tej kategorii tematycznej dużą ilość punktów powiat słupski otrzymał m.in. za ilość i różnorodność powiatowych konkursów adresowanych do samorządów gminnych i uczniów szkół oraz za imprezy pomagające zachować specyfikę swojego regionu i pielęgnowanie lokalnych zwyczajów.

Wyżej w rankingu znalazł się tylko powiat tomaszowski w województwie lubelskim, zaś trzecie miejsce zajął powiat piotrkowski w województwie łódzkim.
Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w Polsce ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line przez cały rok. Celem organizowanego przez ZPP przedsięwzięcia jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych samorządów w kraju, promowanie ich w skali kraju, a także integracja mieszkańców i środowisk samorządowych.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak na przykład promocja jednostki, posiadanie certyfikatów ISO, wsparcie społeczeństwa informacyjnego, działania proinwestycyjne, poprawa jakości obsługi mieszkańców, czy rozwój systemu informacyjnego. Miejsce w rankingu uzależnione jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. Mieszkańcy mogą również wnieść swój wkład w powodzenie swojego powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii,  np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po uprzedniej weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny ekspertów w ramach Rankingu ZPP.

Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczaniem dyplomów i nagród dla zwycięskiej 15-stki odbędzie się na specjalnej konferencji zorganizowanej przez ZPP w terminie późniejszym.