Powiat słupski dostanie 3 miliony na remonty dróg. Słupsk nie dostanie nic

Dużym sukcesem pochwalić się może powiat słupski, którego wniosek o przebudowę drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowości Głobino-Borzęcinko-Borzęcino-Dobieszewko-Dobieszewo znalazł się na wysokim 5 miejscu programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury i jest pewny otrzymania dofinansowania w wysokości 3 mln zł.

3 miliony na remonty dróg

Opublikowana została wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Program jest kontynuacją tzw. schetynówek.
W ramach nowego programu gminy i powiaty mogą otrzymać fundusze na pokrycie 50 proc. planowanej inwestycji, a limit przyznanej kwoty może wynieść maksymalnie 3 mln zł.
Kwota przeznaczona na dotacje w województwie pomorskim w roku 2015 to 43, 7 mln zł
z czego:dotacje na modernizację dróg gminnych 21 871 914,00 zł, dotacje na modernizację dróg gminnych 21 871 914,00 zł.

Radości nie kryje Starosta Powiatu Zdzisław Kołodziejski:
– We wcześniejszych latach narzekaliśmy na słabą skuteczność aplikowania o środki zewnętrzne na drogi powiatowe z tego programu. W tym roku spośród wszystkich powiatów z terenu woj. pomorskiego będziemy na 2 miejscu jeżeli chodzi o wyremontowane kilometry (przebudowany zostanie odcinek na długości ponad 13 kilometrów). Bardzo dziękuję wszystkim urzędnikom za pracę przy wniosku oraz partnerom z którymi wspólnie dofinansujemy tę inwestycje: gminie Dębnicy Kaszubskiej, gminie Słupsk oraz Nadleśnictwu Leśny Dwór.

Drugi wniosek powiatu dotyczący remontu drogi powiatowej, która przebiega przez Potęgowo, Rzechcino i Stowięcino znalazł się na miejscu 11 w rankingu.
Paweł Lisowski, członek Zarządu Powiatu Słupskiego. – Jest szansa, że i ten wniosek może otrzymać dofinansowanie. W tym przypadku zależało będzie to od oszczędności poprzetargowych z innych inwestycji, które znalazły się wyżej na liście rankingowej.
5 Wniosków złożyły gminy z powiatu słupskiego. Najwyżej w rankingu znalazła się gmina Słupsk z wnioskiem o rozbudowę z przebudową ul. Miejskiej w Siemianicach. Jest niemal pewne, że tylko ten wniosek uzyska dofinansowanie, inne znalazły się bowiem daleko na liście rankingowej.

Ostateczna lista rankingowa wniosków zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 30 grudnia 2015 roku po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń przez komisję.

Słupsk nie ubiegał się o pieniądze w tym programie.