Powiat słupski będzie rozdawał mieszkańcom odblaski

Starosta Zdzisław Kołodziejski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Zbigniew Wiczkowski zawarli porozumienie w sprawie poszerzenia szeroko rozumianego wychowania komunikacyjnego oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie słupskim.

W związku ze zmianami w prawie o ruchu drogowym, które obowiązują od 31 sierpnia 2014 r. pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym zobowiązany jest używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Odblaski

– Wspólne działania mają z jednej strony edukować zwłaszcza dzieci i młodzież, ale również dostarczyć nieodpłatnie materiały edukacyjno-szkoleniowe, w tym odblaski do mieszkańców powiatu słupskiego – mówi Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego.

Odpowiednie pismo w tej sprawie zostało rozesłane do wszystkich wójtów i burmistrzów z terenu powiatu słupskiego, którzy zadeklarować mają zapotrzebowanie na tego typu materiały.

Akcja jest niezwykle potrzebna ponieważ odblask może uratować ludzkie życie. 1/3 śmiertelnych wypadków drogowych ma miejsce z udziałem pieszych, a bardzo często tych, którzy idą poboczem czy przechodzą przez jezdnię poza terenem zabudowanym. Kierowca nie jest w stanie zauważyć pieszego bez elementów odblaskowych z odległości 25-30 metrów. Auto poruszające się z prędkością 90km/h pokonuję 25 metrów w 1 sekundę. Element odblaskowy pozwoli wydłużyć widoczność pieszego na odległość ok. 150 metrów.