Wspólnie można więcej. Porozumienie między Akademią Pomorską a Urzędem Miejskim

Dzisiaj (29 stycznia) zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pomorską, reprezentowaną przez
dr hab., prof. nadzw. ROMANA DROZDA a Miastem Słupsk, reprezentowanym przez ROBERTA BIEDRONIA – Prezydenta Miasta Słupska.

Porozumienie między Akademią Pomorską a Urzędem Miejskim

W ramach współpracy  przeprowadzane będą praktyki, staże dla studentów Uczelni w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz jednostkach organizacyjnych Miasta.

Organizowane będą konferencje, warsztaty i szkolenia.

Ciekawe dla obu stron może być prowadzenie prac badawczych przez studentów z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych.

Miasto Słupsk pomaga

Miasto Słupsk zobowiązuje się do wyznaczenia opiekuna praktyk, zapewnienia odpowiedniego miejsca i nadzoru programu praktyk.

Porozumienie nie uwzględnia wsparcia finansowego.

http://www.apsl.edu.pl/