Ponad 300 tys. zł dla słupskich seniorów

 

Dzisiaj, 5 marca w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Piotra Müllera, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP, Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku na temat rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Aktywni seniorzy regionu pomorskiego otrzymali dobre wieści – Akademia Pomorska dostała ponad 300 tysięcy złotych na zajęcia edukacyjne i popularyzatorskie w ramach programu „Akademia Seniora Aktywnego”.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller przekazał uczelni symboliczny czek. Wiceminister podkreślił rolę społecznej odpowiedzialności nauki i dumę z działalności regionalnych uczelni dla seniorów. Projekt Akademii Pomorskiej został najwyżej oceniony spośród wszystkich wniosków nadesłanych w konkursie resortu nauki na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

– Ministerialne wsparcie finansowe projektów skierowanych dla seniorów jest – obok programów takich jak Naukobus, Planetobus czy Uniwersytet Młodego Odkrywcy – kluczowym elementem trzeciego filaru tzw. Strategii Gowina – Społecznej Odpowiedzialności Nauki – podkreślił wiceminister Piotr Müller. – Jestem pełen uznania dla Państwa zaangażowania w tworzenie i propagowanie idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Są to nie tylko miejsca służące integracji i aktywizacji środowisk seniorów, lecz również przestrzenie do pracy twórczej, rozwijania swych pasji naukowych, nieustannego i radosnego poznawania świata – dodał Piotr Müller.

W programie finansowane są projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowo powstałych Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Program Akademii Pomorskiej „ASA Akademia Seniora Aktywnego” będzie realizowany  od marca do października 2018 r., a kwota dofinansowania wyniesie ponad 300 000 zł. W ramach programu finansowane będą zajęcia edukacyjne i popularyzatorskie w czterech istniejących Uniwersytetach Trzeciego Wieku (w Słupsku, Ustce, Redzikowie i Łebie) oraz dwóch nowo powstałych UTW (w Bytowie i Człuchowie).

Łącznie blisko 6 mln zł dofinansowania w drugiej edycji programu

W ramach drugiej edycji konkursu na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku do MNiSW trafiło 49 wniosków, a łączna kwota dofinansowania wyniesie blisko 6 mln zł. Dzięki niemu zrealizowanych zostanie 20 najlepszych projektów, wśród których najwyżej oceniony został projekt Akademii Pomorskiej. W całym konkursie weźmie udział co najmniej 120 Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W ubiegłorocznej edycji konkursu sfinansowano 16 projektów, w których wzięły udział 103 uniwersytety i ponad 5 tys. seniorów. Termin rozpoczęcia realizacji drugiej edycji programu jest przewidziany na 15 marca tego roku.