Ponad 13 mln dostanie Słupsk na renowacje zabytków

4 słupskie obiekty zabytkowe: Kościół Mariacki, Kościół  Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku oraz dwa XIX-wieczne spichlerze otrzymają wsparcie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Dzisiaj odbyła się uroczystość podpisania umów z udziałem marszałka Mieczysława Struka w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

 

Na  „Restauracje  Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” potrzeba 5,67 mln zł. Słupsk dostanie 3, 4 mln zł dofinansowania unijnego. Na „Witkacego w Słupskich Spichlerzach Sztuki”  potrzeba 19,99 mln zł i dotyczy to tylko pierwszego etapu renowacji.  Dofinansowania unijnego Muzeum otrzyma 9,84 mln zł.  Zarząd Województwa Pomorskiego wybrało właśnie te obiekty jako materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych.

 

W ramach tego działania wsparcie zostało skierowane na ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów wraz z otaczającym je kontekstem krajobrazowym.

 

– W ramach konkursu zostało złożonych 58 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości blisko 530 mln zł – mówi Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 393,7 mln zł, tym samym dostępna alokacja w ramach konkursu została przekroczona ponad 4-krotnie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do dofinansowania zostało wybranych 17 projektów, których całkowita wartość dotacji wynosi 94 mln zł, a łączna wartość projektów – 175 mln zł. Wsparciem zostaną objęte między innymi: obiekty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kulturowe Żuław, XIX wieczne słupskie spichlerze, Teatr Wybrzeże, miejskie mury obronne w Malborku, Bazylika Mariacka, Wozownia Artyleryjska Centrum Hewelianum oraz Stara Osada Rybacka w Ustce – wyjaśnia Małgorzata Pisarewicz.

Oczekuje się, że w tych zabytkowych miejscach liczba zwiedzających zwiększy się o ponad 716 tysięcy osób.