Pomogą w kłopotach prawnych

Od dzisiaj – 2 stycznia 2017 r. – powiat słupski uruchamia, tak jak to miało miejsce w roku 2016 r., Nieodpłatne Punkty Pomocy Prawnej.

– Z uwagi na fakt, że samorząd miejski także otworzy 4 punkty na terenie Słupska, z których będą mogli korzystać mieszkańcy powiatu zdecydowaliśmy się na utworzenie wszystkich punktów na terenie powiatu – informuje Paweł Lisowski z zarządu powiatu słupskiego.

Pomogą w kłopotach prawnych

Dwa punkty będą funkcjonowały tak jak w 2016 r. w Kępicach i Główczycach, natomiast nowe punkty otwarto w Ustce i Potęgowie.

Kto będzie mógł korzystać z darmowych porad prawnych:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc udzielana będzie w zakresie: przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa pracy, ubezpieczenia społecznego, spraw karnych,  spraw administracyjnych, spraw cywilnych, spraw rodzinnych,  prawa podatkowego.

Nieodpłatna pomoc prawna polega m.in. na:

– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika w urzędu

– informacja o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach

– wskazanie problemu rozwiązania problemu prawnego

– pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego

Nieodpłatne Punkty Pomocy Prawnej

W punktach w Kępicach i Główczycach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni.

Natomiast punkty w Ustce i Potęgowie  prowadzone będą przez wybraną w konkursie organizację pozarządową tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe, gdzie porad udzielał będzie radca prawny.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie.