Polsko-niemieckie miasto zbudowała słupska młodzież

Polsko-niemieckie miasto zbudowała słupska młodzież w niemieckim powiecie Herzogtum Lauenburg. Zorganizowano tam po raz dziesiąty projekt „STADTSPIEL – Zabawa w miasto – dzieci budują swój własny świat” w Mölln.

W tym roku do Niemiec pod opieką dwóch nauczycieli germanistów wyjechało 20 dzieci z gmin: Damnica, Kobylnica, Kępice oraz z Miasta Ustka.

Polsko-niemieckie miasto

Dzieci z powiatu słupskiego wzięły udział w dziesięciodniowym projekcie (25.7-3.8.2017) już po raz siódmy.

„Zabawa w miasto” daje im za każdym razem możliwość poznania podstawowych zasad funkcjonowania miasta. Umożliwia również zrozumienie zasad demokracji lub poszerzenie wiedzy o niej.

– Każdego dnia trwania zabawy, mieszkańcy Tillhausen zgłaszali się do urzędu pracy, aby otrzymać pracę przy jednym z projektów (warsztatów), za którą otrzymywali wynagrodzenie.

„Zabawa w miasto”

Zarobione „Till-Talary” dzieci mogły wydać na własne potrzeby, a od otrzymywanego wynagrodzenia potrącany był także podatek, tak aby uświadomić dzieciom, że jest on istotnym źródłem dochodów miasta, gminy czy też całego państwa.

Tak jak dzieje się to w demokratycznym społeczeństwie, mieszkańcy Tillhausen przejmowali różne funkcje i zadania.

Wybierali swojego burmistrza, a także obradowali w parlamencie – informuje Anna von Krasowicki ze słupskiego starostwa powiatowego.

Nauka,zabawa i współpraca

Na dzień VIP, czyli tzw. dzień otwarty, do miasteczka przybyli goście. Byli to przedstawiciele władz miasta Mölln, powiatu Herzogtum Lauenburg i powiatu słupskiego, sponsorzy oraz organizatorzy.

Aby poznać życie miasteczka, każdy z przybyłych gości mógł wziąć udział w jednym z proponowanych projektów (miejsc pracy) przygotowanych dla młodych mieszkańców Tillhausen.

W swoim przemówieniu skierowanym do społeczności Tillhausen i zaproszonych gości.

Starosta słupski podziękował organizatorom projektu za możliwość udziału w nim grupy dzieci z powiatu słupskiego oraz długoletnią prowadzoną z dużym sukcesem ponad 15-letnią współpracę miedzy powiatami.

Pogratulował także młodym mieszkańcom Tillhausen odpowiedzialności oraz zaangażowania w tworzeniu ich własnego miasteczka.

Zwrócił także uwagę na fakt, że „życie w demokratycznym mieście niesie ze sobą wiele możliwości własnego rozwoju i realizowania się w różnych jej dziedzinach”.