Policzyli bezdomnych w Słupsku. Tak robią raz na dwa lata

Do 165 osób bezdomnych dotarli m.in. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w ramach Ogólnopolskiego Badania Liczby Osób Bezdomnych.

Policzyli bezdomnych

Tak zwany spis „ministerialny” prowadzono w nocy z 8 na 9 lutego.

W teren wyszli pracownicy socjalni MOPR, Straży Miejskiej, Policji, Urzędu Miejskiego, streetworkerów Stowarzyszenia „Horyzont”.

Badanie prowadzono w tak zwanych miejscach niemieszkalnych: działkach, pustostanach, klatkach schodowych oraz miejscach oferujących schronienie osobom bezdomnym jak schronisko, noclegownia itp.

– Głównym celem patroli było dotarcie do jak największej liczby osób – wyjaśnia Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR.

Narzędziem badawczym była ankieta określająca ogólną sytuację napotkanych osób.

MOPR pomaga

Jednocześnie informowaliśmy o formach pomocy i staraliśmy się nakłaniać osoby bezdomne do przeniesienia się z altan do bezpiecznych miejsc jak noclegownia.

Ostatni „ministerialny” spis został przeprowadzony w styczniu 2015 roku.