Policjanci z Pomorskiego będą polować na pieszych. Akcja – Bezpieczny pieszy

Już w środę, 23 listopada piesi we wszystkich miastach województwa pomorskiego muszą mieć się na baczności. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, pomorscy funkcjonariusze przeprowadzą wojewódzkie działania „Bezpieczny pieszy”.

Bezpieczny pieszy

Działania „Bezpieczny pieszy”, które odbędą się 23 listopada, potrwają od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych.

Policjanci ruchu drogowego na terenie całego województwa podczas służby zwrócą szczególną uwagę na pieszych, którzy swoim zachowaniem na drodze często stwarzają zagrożenie zarówno dla samych siebie jak i innych uczestników ruchu.

Funkcjonariusze podczas tych działań będą także zwracać uwagę na to, czy poza terenem zabudowanym po zmroku piesi są wyposażeni w elementy odblaskowe.

Polowanie

Mundurowych można będzie spotkać w wielu różnych miejscach, m.in. w okolicach przejść dla pieszych, a także na odcinkach dróg, gdzie piesi zmuszeni są poruszać się jezdnią. W trakcie działań policjanci szczególną uwagę zwrócą na nieprawidłowości w relacji kierujący – pieszy jak również będą sprawdzać prawidłowość poruszania się po odcinkach dróg bez wydzielonych chodników.

Zwrócą także uwagę na nietrzeźwych pieszych, którzy są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.

Celem tej akcji jest także przypomnienie kierowcom, że piesi też są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Mundurowi będą stanowczo reagować w przypadku ujawnienia wykroczeń popełnianych przez pieszych, polegających m.in. na przechodzeniu na czerwonym świetle i w miejscach niedozwolonych oraz brak elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym.