Policjanci w słupskim „Rolniczaku” przestrzegali przed narkotykami

Ponad setka uczniów, nauczycieli i pedagogów z powiatu słupskiego wzięła udział w debacie dotyczącej skutków prawnych oraz zdrowotnych zażywania narkotyków. Konferencja odbyła się w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Wśród zaproszonych gości, w charakterze ekspertów byli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Inicjatorem wczorajszej debaty była kadra nauczycielska słupskiego „Rolniczaka”. Jej celem było podniesienie świadomości uczniów, ich rodziców ale także nauczycieli w zakresie zagrożeń wynikających z dostępności do substancji psychoaktywnych. Podczas spotkania poruszano zagadnienia dotyczące aktualnych rodzajów narkotyków w tym dopalaczy i trendów wśród osób „zażywających”. Uczniowie przygotowali przedstawienie dotyczące tej tematyki. Zaproszeni eksperci, wśród których byli policjanci z KMP w Słupsku opowiadali w jaki sposób rozpoznać pierwsze symptomy stosowania tych środków i jak postępować z uczniem w przypadku ujawnienia symptomów narkomanii. Policjanci przedstawili prezentację ukazującą jak ustrzec się przez narkomanią i co zrobić gdy narkotyki pojawią się w środowisku szkolnym.

Przestrzegali przed narkotykami

– Ważnym aspektem tego wystąpienia było ukazanie uczestnikom przepisów karnych związanych z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii – mówi Robert Czerwiński, rzecznik słupskiej policji. – Po tych wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja, oraz pytania z sali. Głos zabierali uczniowie i nauczyciele. Każdy z rozmówców zwracał uwagę na potrzebę uświadamiania społecznego w zakresie skutków wszelkiego rodzaju jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków.

Nauczyciele akcentowali potrzebę uświadamiania młodzieży i ich rodziców jak zgubne skutki niesie za sobą narkomania i dopalacze. Jednym z wniosków końcowych było ukazanie jak ważne w skutecznej walce z patologią jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw oraz umiejętności spędzania wolnego czasu.