Policjanci twierdzą, że Słupsku jest coraz bezpieczniej. Skąd te dane?

Według danych przedstawionych przez słupską policję dobrym poziomie wypada liczba
dynamiki wszczęć przestępstw w siedmiu kategoriach przestępstw
najbardziej dokuczliwych społecznie czyli: kradzież, kradzież z włamaniem,
kradzież pojazdów, rozboje, bójki i pobicia, uszczerbki na zdrowiu i
uszkodzenia rzeczy.

 

Niemal we wszystkich kategoriach, na przestrzeni
tych lat, obserwowany jest wyraźny spadek popełnianych przestępstw. I
tak np. w 2014 roku na terenie działania całej słupskiej komendy policji
zanotowaliśmy łącznie 4334 przestępstw, a w roku 2015 – 3482. Ta
spadkowa tendencja idzie w parze z wykrywalnością przestępstw i jak
wynika z danych w zestawieniu rok do roku, kształtuje się ona cały czas
na wysokim poziomie. W ubiegłym roku odnotowaliśmy także spadek ilości
kradzieży samochodów, z 51 aut w roku 2014 na 29 w 2015. Spośród nich
wykrytych spraw było aż 20.

 

– W odniesieniu do roku 2014 istotnie zmniejszyła się w powiecie słupskim
ilość rozbojów i wymuszeń rozbójniczych – informuje Robert Czerwiński, rzecznik słupskiej policji. – Z 56 w roku 2014 na 38 w 2015.
Należy przy tym zaznaczyć, że ich wykrywalność pozostaje cały czas na
bardzo wysokim poziomie blisko 80 %.

 

W tym podsumowaniu nie sposób pominąć przestępczości narkotykowej.
Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku ujawnili w 2015 r. 762 gramy amfetaminy, ponad 3
kilogramy marihuany oraz128 gramów haszyszu. Policjanci ujawnili także
302 krzaki konopi indyjskich. Ubiegły rok pokazał, nie tylko w powiecie
słupskim, że cały czas aktualnym jest problem związany z dopalaczami
oraz ich łatwą dostępnością na runku. Zdecydowane działania śledczych
doprowadziły do zabezpieczenia ponad 231 gramów dopalaczy, 3277 tabletek
extazy, prawie 2 gramy kokainy, 4 gramy mefedronu i innych substancji-
ponad 160 gramów.

 

Kolejną kategorią wymagającą komentarza są nietrzeźwi kierujący. W 2015
roku Policjanci Komendy Miejskiej w Słupsku ujawnili ich 277. Mundurowi
mając do dyspozycji nowoczesne urządzenia do przeprowadzania badań
kierowców na zawartość alkoholu sprawdziliśmy stan trzeźwości wśród
35601 kierujących. To wyraźny wzrost ilości przeprowadzonych badań,
których w roku 2014 było o ponad 5 tysięcy mniej.

 

Drogi powiatu słupskiego nie były jednak wolne od zdarzeń drogowych, w
których również ginęli ludzie. W 2014 roku zanotowaliśmy 248 wypadków
drogowych, w których śmierć poniosło aż 21 osób, a rannych 294 osoby. Na
drogach powiatu odnotowaliśmy wtedy 2204 kolizji drogowych. Już w 2105
roku ilość wypadków uległa zmniejszeniu, na co realny wpływ miały min
systematyczne i wcześniej zaplanowane działania policjantów Wydziału
Ruchu Drogowego zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.
Ten aspekt zauważył także Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, który
z uwagą przyglądał się przedstawianym prezentacjom. Kontynuując, w 2015
roku odnotowaliśmy 219 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 270 było
rannych. Miało miejsce 2506 kolizji drogowych. Na bazie tych danych
zostaną podjęte wszelkie działania aby w obecnym roku było jak najmniej
wypadków, w tym śmiertelnych.