Po południu i w nocy możliwe burze z gradem

Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed burzą. Według prognoz może spaść od 5 mm do 10 mm deszczu, a lokalnie nawet od 15 mm do 30 mm. Niewykluczone, że spadnie także grad. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godziny 6.00 rano.

Po południu i w nocy możliwe burze z gradem

W związku z ryzykiem wystąpienia burz zaleca się zabezpieczenie okien i drzwi balkonowych przed samoczynnym otwarciem. Będąc poza budynkiem w trakcie opadów nie powinno się stawać pod pojedynczym, wysokim drzewem, w pobliżu wysokiego masztu bądź komina oraz blisko zwisających przewodów elektrycznych. Prowadząc samochód najlepiej zjechać na parking lub pobocze drogi, z dala od pojedynczych drzew, masztów i linii energetycznych. Nie powinno się także parkować pojazdu nad studzienkami ściekowymi oraz w rejonach, które mogą ulec zalaniu. Szukając pomocy najlepiej kontaktować się ze strażą pożarną, pogotowiem lub policją, dzwoniąc na numery alarmowe.

Numery alarmowe


112 – jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy

999 – pogotowie ratunkowe

998 – Państwowa Straż Pożarna

997 – Policja

996 – centrum antyterrorystyczne

995 – Komendant Główny Policji – Child Alert

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne

993 – pogotowie ciepłownicze

992 – pogotowe gazowe

991 – pogotowie energetyczne

987 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

986 – straż miejska

985 – ratownictwo morskie i górskie

984 – pogotowie rzeczne

983 – pogotowie weterynaryjne

982 – pogotowie dźwigowe

981 – pogotowie drogowe i pomoc drogowa

Zgłaszający zdarzenie powinien podać:

co się stało
gdzie miało miejsce zdarzenie
czy istnieje zagrożenie ludzi i mienia
imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego podaje się zgłoszenie

Ważne!

Nie należy odkładać słuchawki jako pierwszy, istnieje możliwość, że dyspozytor będzie miał dodatkowe pytania co do zdarzenia.