Pieniądze naukę dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych, w ramach programu „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Do 30 marca MOPR przyjmuje wnioski w ramach Modułu II, na pomoc w uzyskaniu wykształcenia. Dokumenty mogą składać osoby uczące się i posiadające orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Kwalifikowani do programu są uczniowie szkół policealnych, kolegiów oraz studenci szkół wyższych, a także osoby mające otwarty przewód doktorskich, jednak nie będące na studiach doktoranckich.

 
– Program „Aktywny Samorząd” zapewnia zwrot kosztów czesnego do 3000 zł – informuje Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR w  Słupsku. Osoby wnioskujące w ramach „Aktywnego Samorządu”, mogą także starać się o dodatek na pokrycie kosztów związanych z nauką, który wynosi maksymalnie 1000 zł. Może on być zwiększony o kwotę 500 zł., jeżeli wnioskodawca uczy się poza miejscem zamieszkania lub o 300 zł. gdy
wnioskodawca jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny.

 

 

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej 15d w pokoju nr 06 (parter), w godzinach 7.00-15.00.  Dodatkowe informacje o programie można zdobyć pod numerem telefonu 59-840-18-90 lub na stronie www.mopr.slupsk.pl, na której dostępne są wnioski do pobrania.