Pieniądze na rozwój działalności rozdane. Kiedy kolejne?

Słowińska Grupa Rybacka zakończyła nabory wniosków o dofinansowanie – wpłynęły 34 projekty na łączną kwotę 7 686 637,98 zł.

Pieniądze na rozwój działalności

Największa liczba projektów wpłynęła na działanie dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w zakresie tworzenia usług dla lokalnej społeczności, w którym złożono 14 wniosków o łącznej wartości 935 509,76 zł.       W ramach podejmowania działalności w zakresie turystyki wpłynęło 8 projektów na kwotę 498 168,39 zł. Wnioski można było także składać na działanie związane z dywersyfikacją działalności rybackiej – tu wpłynęło 12 projektów, których wartość wyniosła ponad 6 mln zł. Łączny koszt planowanych inwestycji wyniósł ponad 7,5 mln zł.

Na co zostaną przeznaczone pozyskane dotacje?

Tematyka projektów była bardzo różnorodna. Wśród wniosków złożonych przez przedstawicieli sektora rybackiego dominowały działania związane z branżą hotelarską i gastronomiczną. Dofinansowano również pomysły z branży logistycznej, a także poszerzające usługi w zakresie turystyki. W pozostałych zakresach dofinansowano m.in. działania w zakresie tworzenia warsztatów samochodowych, biura reklamowego, czy rozwój rękodzieła. Nie zabrakło też pomysłów na wykorzystanie zasobów naszego regionu w kosmetyce, budownictwie, a także branży spożywczej.

Kiedy następne konkursy?

Kolejne nabory wniosków przewidziane są w I połowie września 2017r. Wówczas o dotacje starać się będą mogły osoby chcące podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą związaną z wodnym potencjałem obszaru    np. w zakresie sportów wodnych, obsługi sektora rybackiego, rekreacji związanej z akwenami wodnymi. Drugi zakres dotacji obejmuje rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego np. transport, drobne przetwórstwo, sprzedaż produktów rybackich. Dofinansowanie dla jednego beneficjenta wynosi 300 tyś. zł przy wkładzie własnym 50%.

Warto  wiedzieć, że …..

  • Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń
    i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
  • Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.