Otwarcie obiektów sportowych w Gminie Kobylnica od 7 maja

7 maja 2020 roku zostaną otwarte boiska sportowe trawiaste i wielofunkcyjne w Gminie Kobylnica. Od tego dnia kluby sportowe i stowarzyszenia będą mogły korzystać z obiektów. Warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie zamiaru użytkowania i zastosowanie się do zasad higieniczno – sanitarnych.

Ustalenia dotyczące terminów, rodzajów zajęć, liczby osób, zabezpieczeń, etc. trwają. Szczegóły dotyczące sposobu czy terminów prowadzenia zajęć, liczby osób w nich uczestniczących oraz zabezpieczeń i obowiązujących zaleceń są przedmiotem rozmów z poszczególnymi organizacjami. W przypadku ogłoszenia przez rząd zmian zasad użytkowania boisk przyjęte zostaną nowe reguły.

Jednocześnie informujemy, że będą prowadzone systematyczne kontrole dotyczące przestrzegania wymogów korzystania i użytkowania obiektów sportowych.