Organizacja ruchu i komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych w Słupsku

Organizacja ruchu i komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych w Słupsku.

Zmiany w organizacji ruchu

W dniach 31 października 2023 r. (wtorek) – 1 listopada 2023 r (środa):

Zmiany organizacji ruchu w obszarze cmentarza komunalnego przy ul. Kaszubskiej:
– zamknięta dla ruchu zostanie ul. Rabina dr Maxa Josepha, ul. J. Druyffa, ul. Obrońców Wybrzeża od bramy cmentarza do Ronda Stefana Morawskiego (z wyjątkiem pojazdów z zezwoleniem ZIM, służb komunalnych, TAXI i pojazdów osób niepełnosprawnych),
– na ul. Hołdu Pruskiego (od bramy przy cmentarzu do ul. Wiśniowej) zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, natomiast na ul. Lawendowej zostanie wprowadzony zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarowych od ul. Gdańskiej;
– parking dla pojazdów osób niepełnosprawnych przewiduje się na ul. Madalińskiego (teren naprzeciwko kas biletowych – plac przed głównym wejściem na stadion) oraz na lewym pasie (północny pas) ul. Hołdu Pruskiego;

W dniu 1 listopada 2023 r. (środa):

Zmiany organizacji ruchu w obszarze cmentarza komunalnego przy ul. Kaszubskiej:
▪ zamknięta dla ruchu zostanie ul. Obrońców Wybrzeża (zakaz ten nie będzie dotyczył pojazdów z zezwoleniem ZIM, służb komunalnych, TAXI i pojazdów osób niepełnosprawnych),
▪ zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ul. Prof. E. Lotha od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. J. Lelewela (zakaz ten nie będzie dotyczył pojazdów z zezwoleniem ZIM, służb komunalnych, TAXI i pojazdów osób niepełnosprawnych),
▪ wyłączona z ruchu zostanie ul. Kaszubska na odcinku od ulicy Kilińskiego do ul. Obrońców Wybrzeża (zakaz ten nie będzie dotyczył pojazdów z zezwoleniem ZIM, służb komunalnych, TAXI i pojazdów osób niepełnosprawnych),
▪ wyłączona z ruchu zostanie ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Pobożnego do ul. Obrońców Wybrzeża (zakaz ten nie będzie dotyczył pojazdów z zezwoleniem ZIM, służb komunalnych, TAXI i pojazdów osób niepełnosprawnych),
▪ na ul. Armii Krajowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Pobożnego do ul. Partyzantów (w kierunku ul. Partyzantów), (nakaz ten nie będzie dotyczył pojazdów z zezwoleniem ZIM, służb komunalnych, TAXI i pojazdów osób niepełnosprawnych),
▪ na ul. Lawendowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy
w kierunku od ul. Klonowej – umożliwione zostanie parkowanie po jednej stronie drogi, brak wjazdu w ul. Lawendową od ul. Gdańskiej,
▪ na ul. Piastów wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od ul. Lelewela (zakaz wjazdu od ul. Raszyńskiej).

Zmiany organizacji ruchu w obszarze cmentarza komunalnego przy ul. Szymborskiej (dawna Zachodnia):

▪ wzorem lat ubiegłych ulica Szymborskiej (dawna Zachodnia) (na wysokości ul. Niemena- bezpośredni dojazd do Nowego Cmentarza) zostanie zamknięta – zakaz ten nie będzie dotyczył pojazdów z zezwoleniem ZIM, służb komunalnych, TAXI i pojazdów osób niepełnosprawnych,
▪ na ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Szymborskiej (dawna Zachodnia) do ul. Niemena wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (w kierunku Bierkowa),
▪ ruch dla pojazdów poruszających się z Bierkowa zostanie skierowany ulicami Niemena i Banacha. Na jednym pasie ruchu jednokierunkowego odcinka drogi wyznaczony zostanie parking,
▪ na ringu (DK21) od ronda Konarskiego do ronda Banacha zostanie umożliwione parkowanie na jednym z pasów ruchu.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

28 października (sobota):

– wszystkie kursy linii 8 zostają przekwalifikowane w linię 68
– w godzinach od 8 do 16 wszystkie kursy linii 19 będą wykonywane do Nowego Cmentarza (bez obsługi działek)
– wybrane kursy linii 18, 19 i 68 obsłużone taborem PN

29 października (niedziela):

– wszystkie kursy linii 19 będą wykonywane do Nowego Cmentarza
– wybrane kursy linii 18 zostaną obsłużone taborem PN

30 października (poniedziałek):

– ograniczona zostaje obsługa pętli 3 Maja-działki do 3 par kursów linii 6, pozostałe kursy na linii 6 będą wykonywane do/z Nowego Cmentarza

31 października (wtorek):

– w godz. 08:30 do 17:00 funkcjonuje linia 62 co 30 minut obsługiwana taborem SN
– zmiana trasy linii nr 4 – nie będzie przejeżdżać przez ul. Lawendową, tylko trasą: Gdańska – Lotha – Obrońców Wybrzeża – Kaszubska – Kościuszki

1 listopada (środa)

– obowiązuje rozkład niedzielny oraz funkcjonują linie specjalne: linia 61 co 10 minut, linia 62 co 10 minut, linia 63 co 10 minut, linia 64 co 20 minut, linia 65 co 20 minut, linia 68 co 40 minut oraz dodatkowo wg. specjalnych rozkładów jazdy linia 9 – co 20 minut, linia 18 – co 10-15 minut.
– wybrane kursy linii 9 będą wykonywane na trasie skróconej Hubalczyków – Węzeł Transportowy – Hubalczyków
– zmiana trasy linii nr 4 – nie będzie przejeżdżać przez ul. Lawendową, tylko trasą: Gdańska – Lotha – Obrońców Wybrzeża – Kaszubska – Kościuszki
– przejazdy dla pasażerów na wszystkich liniach – bezpłatne

2 listopada (czwartek)

– komunikacja funkcjonuje jak w dniu 31 października.

Trasy linii specjalnych:

Linia 61: WĘZEŁ TRANSPORTOWY – Towarowa – Sobieskiego – Szczecińska – Kołłątaja – Wojska Polskiego – Sienkiewicza – Grodzka – Armii Krajowej – Kaszubska – Kilińskiego – Kopernika – Wolności – 3 Maja – Szymborskiej – NOWY CMENTARZ – Szymborskiej – 3 Maja – Wolności – Kopernika – Kilińskiego – Kaszubska – Armii Krajowej – Grodzka – Sienkiewicza – Tuwima – Szczecińska – Sobieskiego – Towarowa – WĘZEŁ TRANSPORTOWY

Linia 62: 11 LISTOPADA – Szczecińska – Kołłątaja – Wojska Polskiego – Sienkiewicza – Grodzka – Armii Krajowej – Kaszubska – Kilińskiego – Kopernika – Wolności – 3 Maja – Szymborskiej – NOWY CMENTARZ – Szymborskiej – 3 Maja – Wolności – Kopernika – Kilińskiego – Kaszubska – Armii Krajowej – Grodzka – Sienkiewicza – Tuwima – Szczecińska – 11 LISTOPADA

Linia 63: 11 LISTOPADA – Szczecińska – Małcużyńskiego – Piłsudskiego – Pileckiego – 3 Maja – Szymborskiej – NOWY CMENTARZ – Szymborskiej – 3 Maja – Pileckiego – Piłsudskiego – Małcużyńskiego – Szczecińska – 11 LISTOPADA (nie będzie zajazdu w obu kierunkach na ul. Rejtana i nawrotu na rondzie Rejtana – Konarskiego)

Linia 64: HUBALCZYKÓW – Boh. Westerplatte – Kozietulskiego – Lotha – Obrońców Wybrzeża – Kaszubska – Kilińskiego – Kopernika – Wolności – 3 Maja – Szymborskiej – NOWY CMENTARZ – Szymborskiej – 3 Maja – Wolności – Kopernika – Kilińskiego – Kaszubska – Obrońców Wybrzeża – Lotha – Kozietulskiego – Boh. Westerplatte – HUBALCZYKÓW

Linia 65: (PRZEMYSŁOWA – Poznańska) OS. NADRZECZE – Poznańska – Lutosławskiego – Prosta – Jagiełły – Sienkiewicza – Grodzka – Armii Krajowej – Kaszubska – Kilińskiego – Kopernika – Wolności – 3 Maja – Szymborskiej – NOWY CMENTARZ – Szymborskiej – 3 Maja – Wolności – Kopernika – Kilińskiego – Kaszubska – Armii Krajowej – Grodzka – Sienkiewicza – Jana Pawła II – Prosta – Lutosławskiego – Szymanowskiego – Słoneczna – OS. NADRZECZE (Poznańska – PRZEMYSŁOWA)

Linia 68: HUBALCZYKÓW – Boh. Westerplatte – Gdyńska – Racławicka – Arciszewskiego – Mierosławskiego – Boh. Westerplatte – Wiejska – Pobożnego – Armii Krajowej – Grodzka – Sienkiewicza – Tuwima – Kołłątaja – 3 Maja – Leszczyńskiego – Konarskiego – Rejtana – 3 Maja – Szymborskiej – NOWY CMENTARZ – Szymborskiej – 3 Maja – Rejtana – Konarskiego – Leszczyńskiego – 3 Maja – Kołłątaja – Wojska Polskiego – Sienkiewicza – Grodzka – Armii Krajowej – Pobożnego – Garncarska – Wiejska – Nad Śluzami – Arciszewskiego – Racławicka – Gdyńska – Boh. Westerplatte – HUBALCZYKÓW.

Fotografia – Marcin Wojcik TECHNET MEDIA