Około 44 milionów dofinansowania na drogi w pomorskim

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisane zostały umowy w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Na terenie województwa pomorskiego dofinansowaniem w roku 2016 objętych zostanie 20 inwestycji o łącznej wartości około 103 milionów, z czego prawie 44 miliony to dofinansowanie.

Wśród wniosków, które otrzymają dofinansowanie znalazł się wniosek Powiatu Słupskiego o przebudowę drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowości Głobino-Borzęcinko-Borzęcino-Dobieszewko-Dobieszewo. Powiat otrzyma na realizację przebudowy 3 mln dofinansowania.

Drugi z wniosków dotyczący remontu drogi powiatowej, która przebiega przez Potęgowo, Rzechcino i Stowięcino, choć nie otrzymał dofinansowania, to jest na tyle wysoko w rankingu, że może otrzymać dofinansowanie po oszczędnościach z innych przetargów.

Czy otrzymamy dofinansowanie na ten odcinek wiadomo będzie w maju/czerwcu – mówi Zdzisław Kołodziejski, starosta słupski.