OHP pomoże ci znaleźć pracę

Trwa rekrutacja do nowego  projektu OHP  „Obudź swój potencjał”. Każdy z uczestników w projekcie może liczyć na indywidualną i kompleksową pomoc. Zajęcia mają przezwyciężyć bariery związane ze znalezieniem pracy.

 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z terenu Słupska i  powiatu, które spełniają poniższe wymagania:

– wiek 18-24,

– osoba nieucząca się,

– osoba poszukująca pracy,

– motywacja do udziału w projekcie.

W ramach projektu OHP oferuje bezpłatne:

– doradztwo zawodowe,

– kursy kwalifikacyjne (ECDL, prawo jazdy, język obcy),

– kurs zawodowy,

– 3 miesięczny płatny staż,

a także zapewnia:

– stypendium podczas odbywania stażu,

– zwrot kosztów dojazdu na kurs zawodowy,

– wyżywienie podczas zadań projektowych.

 

 

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do:

  • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, ul. Dunikowskiego 3 w Słupsku ceipm.slupsk@ohp.pl, tel. 59/840 35 71   lub
  • Ośrodka Szkolenia Zawodowego, ul. Sienkiewicza 20, pokój 13 w Słupsku, osz.slupsk@ohp.pl,   59/842 63 13, kom.  510 249 363