Odpracuj dług z tytułu zaległego czynszu za lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe

Burmistrz Miasta Ustka przypomina o możliwości odpracowania długu z tytułu zaległego czynszu za lokale socjalne bądź pomieszczenia tymczasowe stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Ustka. Zarządzenie zostało wprowadzone 17 kwietnia 2015r.

Odpracuj dług

Program adresowany jest do najemców (dłużników) będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, którzy będą mogli spłacić swoje zobowiązania z tytułu korzystania z lokali w postaci świadczenia rzeczowego, czyli odpracowania.

Odpracować swoje zadłużenie można wykonując drobne prace porządkowe i usługowe świadczone na rzecz Gminy za pośrednictwem ZGK. Osoby zainteresowane odpracowaniem zaległych należności, proszone są o zgłaszanie do Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Osoby zainteresowane odpracowaniem zaległych należności, proszone są o zgłaszanie do Usteckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., pokój nr 7 (tel. 59 8154 840 lub 59 8154 851), Ustka ul. Krótka 3 .

http://www.utbs.pl/