Od początku lipca płacimy więcej za śmieci

Od 1 lipca 2015 r. na terenie Miasta Słupska będą obowiązywać nowe stawki opłat „śmieciowych” dla mieszkańców. Za śmieci segregowane zapłacimy 10 złotych za osobę, a za niesegregowane 16 złotych za osobę.

Od początku lipca płacimy więcej za śmieci

Każdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej oraz zarządca nieruchomości wielorodzinnej otrzyma pisemne zawiadomienie o wysokości nowego zobowiązania do 15 lipca. – Dodatkowo przypominamy, iż deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości, zaistnienia zmiany liczby mieszkańców lub zmiany sposobu gospodarowania odpadami – informuje Igor Nizo z Urzędu Miasta w Słupsku.

Podwyżka cen ma pokryć brakujące półtora miliona złotych w systemie usuwania śmieci w mieście. Duża różnica w opłatach za śmieci segregowane i niesegregowane ma skłonić większą liczbę ludzi do segregowania odpadów. W ten sposób władze miasta chcą promować ekologię.