Od 7 maja 2021 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

Zasady przyjęcia dzieci o placówek określa uchwała nr XLIX/671/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie jednostki budżetowej „Zespół Żłobków Miejskich” w Słupsku z póź. zm.

Do żłobków mogą być przyjęte dzieci, które:
• nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka,
• ukończyły 20 tydzień życia i do 3 lat.

Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w 2019, 2020, 2021 roku i odbywa się w następujących placówkach:
• Żłobek Nr 1 – ul. Gen. Anders 4
• Żłobek Nr 2 – ul 3-go Maja 78
• Żłobek Nr 3 – ul. Łukasiewicza

Zespół Żłobków Miejskich dysponuje 150 miejscami dla dzieci w naborze 2021/2022.

Karta zgłoszenia dziecka będzie dostępna do pobrania od 7.05.2021 r. na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku pod linkiem www.zlobkislupsk.mojbip.pl. Kartę zgłoszenia dziecka można złożyć osobiście w jednej z wybranych placówek lub przez platformę Epuap.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się zgodnie z terminami określonymi Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku dostępnym na stronie ZŻM w Słupsku.

Dzieci uczęszczające do żłobków nie biorą udziału w rekrutacji nowo przyjętych dzieci, rodzice tych dzieci wypełniają deklarację kontynuacji.