O problemach niepełnosprawnych dorosłych

Konferencja poświęconej sytuacji dorosłych  niepełnosprawnych intelektualnie  w powiecie słupskim i w Słupsku  jutro w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku przy  ul. Krasińskiego.

 

Konferencja odbędzie się dnia 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 11.00. – Celem konferencji jest wypracowanie  strategii,  która będzie przedstawiała rzeczywiste potrzeby naszych podopiecznych i wskazywała na sposoby ich rozwiązania, które zostaną uwzględnione przez władze samorządowe naszego miasta i  powiatu – informuje Zofia Stodoła prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i dorosłym Przystań.

Po konferencji, w okresie od maja do grudnia 2017 roku,  zostaną
zorganizowane warsztaty animacji społecznej.

 
Godz. 10.30 – 11.00  Rejestracja uczestników

Godz. 11.00 – 11.30  Otwarcie Konferencji

Zofia Stodoła – nauczyciel SOSW / prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”

Wystąpienia:

  1. mgr Violetta Karwalska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Słupsk
  2. mgr Paweł Lisowski – Członek Zarządu Powiatu Słupskiego
  3. mgr Magdalena Skóra – Dyrektor SOSW w Słupsku

Godz. 11.30 – 12.00

Przedstawienie  pt.  „TOLERANCJA”  przygotowane przez uczniów i absolwentów SOSW pod kierunkiem pani mgr  Jolanty Zapartej.

 

Godz. 12.00  – 12.30

Prezentacja „Rodzinne uwarunkowania umiejętności przystosowawczych młodzieży                                    z głębszą niepełnosprawnością intelektualną”

Prelegent: dr Iwona Boruszkowska – wicedyrektor SOSW w Słupsku

 

Godz. 12.30 – 13.00

Prezentacja „Animacja społeczna na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie”

Prelegent: mgr Tomasz Keler – Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku

 

Godz. 13. 00 – 13.30 – Przerwa kawowa

 

Godz. 13.30 – 14.30

Dobre praktyki na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie:

Prezentacja „Działania podejmowane przez Stowarzyszenie „PRZYSTAŃ” na rzecz absolwentów SOSW”

Prelegent: mgr Zofia Stodoła – prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym „PRZYSTAŃ”

Prezentacja „Warto zdobyć zawód w SOSW w Słupsku – aktualne kierunki kształcenia” Prelegentki: mgr Agnieszka Chachuła, mgr Aleksandra Anuszewska – SOSW Słupsk

Godz. 14.30 – 15.00

Wystąpienia i głosy w dyskusji   – uczestnicy konferencji.

Podsumowanie i zakończenie konferencji.