O powiatach dyskutowali w Ustce

Do Ustki zjechali wszyscy starostowie powiatów ziemskich z terenu woj. pomorskiego. Tego typu spotkania odbywają się cyklicznie raz na kwartał. Są doskonałą okazja do wymiany doświadczeń i dyskusji dotyczącej spraw samorządów powiatowych.

 

Gospodarzem Konwentu był Zdzisław Kołodziejski, starosta słupski, który witając gości nie krył radości, że to właśnie na terenie powiatu słupskiego doszło do tak prestiżowego wydarzenia.

 

Pierwszy temat omówiony przez starostów dotyczył zapowiadanych zmian w organizacji i finansowaniu służby zdrowia w Polsce. O szczególnej roli powiatów m.in. w prowadzeniu szpitali powiatowych mówiła Elżbieta Rucińska-Kulesz, dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Dane statystyczne przedstawiające aktualna sytuację na regionalnym i powiatowych rynkach pracy omówiła Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

 

Ważną częścią spotkania była informacja o realizowanych zadaniach Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku, w tym o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Prelegent Dariusz Majorek, Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON podziękował staroście słupskiemu Zdzisławowi Kołodziejskiemu za rozwój polityki społecznej w powiecie słupskim, w tym za utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycewicach.

 

Rozmawiano również o sporcie i możliwościach rozwoju samorządowej bazy sportowej oraz ofercie Ludowych Zespołów Sportowych skierowanej do klubów sportowych wsi i małych miast.

 

Grzegorz Basarab, członek zarządu Witkac.pl przedstawił program do zarządzania konkursami ofert kierowanych do organizacji pozarządowych.

 

W konwencie uczestniczył Paweł Orłowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, który odpowiadał na pytania związane ze współpracą samorządów powiatowych z samorządem wojewódzkim.