Nowy samochód Fundacji Nadzieja

W dniu 11 października, oficjalnie, w siedzibie słupskiej fundacji Nadzieja, zaprezentowano nowy samochód.

Zakup samochodu został dofinansowany w 60% ze środków PFRON za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Słupsku, natomiast pozostałe 40% zawdzięczamy naszym wspaniałym sponsorom i darczyńcom.

Na uroczystości obecna była Pani Marta Makuch – Zastępca Prezydent Miasta Słupska, Pani Violetta Karwalska – Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Słupsku, członkowie Zarządu oraz przedstawicieli Komitetu Fundatorów.

Było uroczyste przecięcie wstęgi oraz podziwianie samochodu.

Nowy samochód dla Fundacji Nadzieja

Nowy pojazd dla fundacji Nadzieja
Nowy pojazd dla fundacji Nadzieja

Fundacja „Nadzieja” prowadzi bezpłatną rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w ramach 10-dniowych bloków zajęć rehabilitacyjnych, organizowanych w Ośrodku Hipoterapii położonym w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 50.

Fundacja nie zapewnia noclegu, nie udziela wsparcia finansowego oraz nie prowadzi subkont dla dzieci.

Fundacja Nadzieja

cyt.: „Fundacja Nadzieja została ustanowiona przez Fundatorów aktem notarialnym 22 listopada 1991 r. z inicjatywy ludzi dobrej woli, którym los dzieci niepełnosprawnych nie był obojętny. Trudności ekonomiczne, na jakie napotkał w ówczesnych latach słupski Szpital Wojewódzki sprawiły, że położony na obrzeżach miasta Ośrodek Hipoterapii, przeznaczony został do likwidacji. Wtedy to, dzięki ludziom wielkiego serca, powołana została Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”, która przejęła Ośrodek Hipoterapii.

Działalność statutowa Fundacji polega na niesieniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym i kalekim, w szczególności dotkniętym mózgowym porażeniem dziecięcym i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych, w zakresie ich rehabilitacji.

W maju 1998 roku dzięki środkom finansowym uzyskanym z holenderskiej Fundacji Kinderpostzegels rozpoczęto rozbudowę Ośrodka Hipoterapii w zakresie bazy terapeutyczno – noclegowej. Dzięki środkom finansowym uzyskanym z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, w roku 2002 uruchomiono jedno ze skrzydeł bazy.”

Fotografia: Fundacja Nadzieja.