Nowy dyrektor w słupskim Ratuszu

Justyna Pluta została dyrektorem Wydziału Zarządzania Funduszami w słupskim Ratuszu. Nowa pani dyrektor pracuje w Urzędzie Miejskim od 10 lat, między innymi w Wydziale Inwestycji i Rozwoju. Powierzenie Justynie Plucie tego stanowiska jest kolejnym przykładem awansu pionowego w magistracie.
Wydział Zarządzania Funduszami będzie nową jednostką w Ratuszu. Zdaniem wiceprezydent Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, atutem nowej pani dyrektor są kompetencje oraz doświadczenie. -Wchodzimy w tej chwili w nową perspektywę finansową, o wiele trudniejszą niż dotychczas, ze względu na zwiększenie roli funkcji lidera w projektach unijnych. Przede wszystkim nakłada na niego dodatkowe obowiązki związane z rozliczaniem tych środków oraz odpowiedzialnością finansową za partnerów. – mówi Justyna Pluta.
Od trzech miesięcy trwają prace nad dwoma projektami operacyjnymi: modelem zarządzania funduszami w nowej perspektywie finansowej oraz nad modelem zarządzania Miejskim Obszarem Funkcjonalnym. Przygotowywana procedura ma pozwolić na płynne realizowanie projektów, a także zabezpieczyć interesy miasta na wypadek niepowodzeń ze strony partnerów.
Panią Justynę Plutę na stanowisko dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami bezpośrednio rekomendował wiceprezydent Marek Biernacki.