Nowe mieszkania chronione dla kobiet i mężczyzn

Dwa nowe mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnościami zostały otwarte w Słupsku w ramach projektu  „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”.

Mieszkania będą działać przy ul. Niemcewicza i Lutosławskiego. Pierwsze przeznaczone jest dla mężczyzn i zaplanowano je na 9 miejsc. W drugim przyjmowane będą kobiety. Znajdzie tu miejsce maksymalnie 6 pań. Personel sprawujący opiekę nad osobami przebywającymi w mieszkaniach, to opiekunki oraz pielęgniarka i rehabilitant.
– Głównym zadaniem obu placówek będzie czasowe wspieranie osób z niepełnosprawnościami, które z różnych powodów nie będą mogły przebywać w swoich domach – informuje Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR w Słupsku. –  Np. znajdzie tu miejsce starsza osoba samotna, która wychodzi ze szpitala, a jej stan wymaga opieki, której nikt nie zapewni jej w domu. Z pomocy będą także mogli skorzystać np. w ramach tak zwanego wsparcia wytchnieniowego, rodzice niepełnosprawnych dorosłych dzieci, wymagających całodobowej opieki, którzy będą chcieli wyjechać na urlop.
Koszt wyposażenia i dostosowania mieszkań to 666 tys. zł.

Projekt prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” oraz Towarzystwem Nasz Dom realizują projekt pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w mieście Słupsku i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu, m.in. wprowadzenie nowoczesnego systemu teleopieki, usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, wsparcie rodziny, prowadzone są usługi opiekuńcze na terenie Słupska.