Nowatorska operacja piersi w słupskim szpitalu

Już jutro w słupskim szpitalu dr Daniel Maliszewski wraz z dr Cezarym Kaczmarkiewiczem wykonają innowacyjną operację profilaktycznej mastektomii piersi wraz jednoczesną rekonstrukcją piersi z użyciem macierzy biologicznej ADM.

W słupskim szpitalu

Ta innowacyjna na Pomorzu operacja jest skierowana dla Pań, które są obciążone mutacją genów BRCA1 oraz BRCA2 (nosicielki tych mutacji genów są bardziej zagrożone wystąpieniem raka piersi) i chcą wykonać profilaktyczną mastektomię.

Nowatorska operacja piersi

– Podczas rekonstrukcji zostanie użyta tzw. macierz biologiczna ADM, która jest innowacyjnym materiałem ułatwiającym życie pacjentce, którą omijają dolegliwości bólowe – informuje Alicja Rojek, rzecznik słupskiego szpitala.

cyt:

Sprawcą aktualnie prowadzonych polemik jest gen BRCA1, a właściwie skutki kliniczne powstania jego mutacji. BRCA1 jest zlokalizowany na długim ramieniu chromosomu 17, należy do tzw. genów supresorowych, kontrolujących namnażanie się komórek. Obecność mutacji genu BRCA1 zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi (zwłaszcza raka rdzeniastego) i jajnika oraz – w mniejszym stopniu – raka jajowodu, okrężnicy, prostaty i otrzewnej.

Ryzyko wystąpienia raka piersi u nosicielek nieprawidłowej kopii genu sięga 50-80%, w przypadku raka jajnika – około 40%.

Działania profilaktyczne

Do zachorowania na raka gruczołu piersiowego dochodzi średnio między 40 a 50 rokiem życia. Odsetek mutacji genu BRCA1 wśród chorych na raka piersi nie jest wysoki – wynosi około 3-5%. W przypadku raka jajnika sięga 10%. W rodzinach większości nosicielek zmienionego genu nie obserwuje się wcześniej przypadków żadnego z wymienionych nowotworów.

Wykrycie mutacji przed wystąpieniem choroby pozwala na podjęcie pewnych działań diagnostyczno-terapeutycznych.

Należy do nich program badań profilaktycznych, poszerzony między innymi o regularne wykonywanie rezonansu magnetycznego piersi oraz usunięcie gruczołów piersiowych i jajników.

Zapobiegawcze usunięcie niezmienionego nowotworowo narządu, to dobrze poznany i skuteczny sposób leczenia w określonych sytuacjach klinicznych.

U osób ze stwierdzoną mutacją genu RET, jest ono najważniejszym elementem zapobiegania zachorowaniu na raka rdzeniastego gruczołu tarczowego.

Profilaktyczna mastektomia pozwala zmniejszyć ryzyko raka piersi o około 90%.

Natomiast zastąpienie jej wykonaniem profilaktycznej adneksektomii (operacyjne usunięcie jajników), obniża to ryzyko o ponad 60%, zapobiegając równocześnie zachorowaniu na nowotwór jajnika…

– Dr n. med. Tomasz Nowikiewicz
Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii w Bydgoszczy