Niecodzienne metody wychowawcze słupskich wuefistów

Na drzwiach pokoju nauczycielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Słupsku zawisł oryginalny komunikat dla uczniów. Na kartce umieszczono zakaz zadawania określonych pytań. Autorami wykazu są nauczyciele wychowania fizycznego.

Niecodzienne metody wychowawcze słupskich nauczycieli wychowania fizycznego

Oto lista obejmująca Zakaz zadawanie następujących pytań

  1. Czy mamy się dzisiaj przebierać?
  2. Co dzisiaj robimy?
  3. Co dzisiaj gramy?
  4. Czy dzisiaj normalnie ćwiczymy?
  5. Czy dzisiaj jest wf?
  6. A gdzie dzisiaj mamy?
  7. Co będziemy dzisiaj robili?
  8. Która szatnia?
  9. Czy jest Pani Piekarz? (tylko środy)

Wdzięczni Nauczyciele
Wychowania fizycznego


MEN przypomina: nauczyciele mogą swobodnie kształtować lekcje WF-u. Resort przypomina, że nauczyciele WF-u mogą swobodnie kształtować lekcje i czynić je atrakcyjnymi dla uczniów.

„Każda szkoła ma swobodę w organizacji lekcji wychowania fizycznego. Przygotowując program nauczania, nauczyciel wychowania fizycznego ma prawo poszerzania treści kształcenia, uwzględniając możliwości, potrzeby i zainteresowania uczniów”

http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/