Nie pozbędziesz się długu? Stracisz mieszkanie od miasta

Władze Słupska namawiają najemców zadłużonych mieszkań komunalnych na skorzystanie a abolicji. Aby rozpropagować akcję wydano specjalną ulotkę. Prezydent Słupska grozi, że wobec dłużników, którzy nie spłacą części długu, aby skorzystać z abolicji będzie wszczynał procedurę odebrania mieszkań.
Wniosek o oddłużenie można złożyć do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Program przewiduje dwa warianty umorzenia zadłużenia: 75% – w przypadku jednorazowej spłaty pozostałej części zadłużenia (w ciągu 3 m-cy od dnia podpisania porozumienia), 55% – w przypadku spłaty pozostałej części zadłużenia w ratach (ilość i terminy spłaty rat ustalone zostaną w porozumieniu z dłużnikiem, ostatnia rata płatna nie później niż do 15 grudnia 2017 roku). Do Programu może przystąpić dłużnik, który:na dzień 30 września 2015 roku posiadał zadłużenie powyżej 1 roku za korzystanie z lokalu, złoży wniosek o restrukturyzację zadłużenia do dnia 31 marca 2016 roku, nie dewastował zajmowanego lokalu i nie wykraczał przeciwko porządkowi domowemu, nie zajął lokalu bez zgody miasta.
– To ostatnia szansa na abolicję, bo przez wiele następnych lat jej nie będzie – zaznacza Robert Biedroń, prezydent Słupska. – Dla tych, którzy nie skorzystają z abolicji zagrożeniem będzie to, że będziemy wszczynali procedurę odebrania mieszkania.
Aby dłużnicy dowiedzieli się o abolicji władze Słupska wydały specjalną ulotkę informacyjną. Zostanie ona dostarczona, wszystkim zalegającym za czynsz. – W niektórych przypadkach ludzie, który mają dług za mieszkanie komunalne z ulotek mogą się o tym zadłużeniu dopiero dowiedzieć – zaznacza Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska. – Prawo bowiem jest takie, że dług idzie za każdym lokatorem zadłużonego mieszkania. W tym przypadku, jeśli w mieszkaniu były zameldowane dzieci, a rodzice nie spłacili długu obciążone długiem są dzieci.
Umorzenie dłużnikowi zadłużenia nastąpi na początku 2018 roku (nie później niż do 31 marca 2018 roku), pod warunkiem spełnienia przez dłużnika warunków:
spłaty pozostałej części zadłużenia (jednorazowo lub w ratach, w zależności od wybranego przez dłużnika wariantu), dokonywania bieżących płatności za korzystanie z lokali terminowo i w pełnej wysokości, uregulowania zaległości powstałych od 30 września 2015 roku do dnia podpisania porozumienia.
Umarzane będzie zadłużenie, w skład którego wchodzą: czynsz, opłaty niezależne od właściciela (tj. opłaty za energię cieplną, gaz, wodę, odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych), odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, odsetki, nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń i egzekucji.