Nie będzie Województwa Środkowopomorskiego

W odpowiedzi na interpelację posła Zbigniewa Konwińskiego podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek wyjaśnia, że nie ma aktualnie żadnych planów co do nowego podziału państwa na województwa.

-Z uwagi na szczególną wartość jaką jest stabilność struktur administracyjnych państwa, nie jest planowane – na dzień dzisiejszy – dokonanie zasadniczych zmian w istniejącym podziale terytorialnym państwa- mówi podsekretarz stanu Sebastian Chwałek

 

Poseł Zbigniew Konwiński, jak i mieszkańcy okolic Słupska czy Koszalina pamiętają obietnice przedwyborcze partii rządzącej. Stąd pewne obawy co do utworzenia nowego województwa bez konsultacji. Nową stolicą województwa środkowopomorskiego miał być Koszalin.