Nazwy ulic nie będą dłuższe niż 30 znaków

Istniejące systemy informatyczne sprawiają, że nie mieszczą się nazwy powyżej 30 głosek. Jeżeli przykładowy posiadacz dowodu osobistego mieszka przy ulicy Bora-Komorowskiego, to w jego dokumencie tożsamości zapisana jest skrótowo.

Nazwy ulic

Podjęta uchwała miała na celu, by skwery, place, ronda, które są rzadziej operowane w nazewnictwie miały długość wyższą niż 30 głosek,a ulice, które powinny brzmieć jednoznacznie były krótsze. Podczas komisji radni słupscy nie zaakceptowali pomysł zmiany nazw. Dyskusja na temat długości nazw ulic będzie trwać dalej.

-Nazwa nie powinna zawierać czterdziestu kilku głosek, bo zapominamy nazwę ulicy- wyjaśnia wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Pani prezydent wspomina także o absurdach skrótów ulic w różnych dokumentach- Pisano M.C.Skłodowska, ponieważ ktoś zapomniał, że Curie to nazwisko, a nie jakieś drugie imię.