Nauczą młodych przedsiębiorczości

W najbliższy czwartek 17 marca w godzinach 11:30-14:00  w holu Wydziału Filologiczno – Historycznego przy ul. Arciszewskiego 22 a, odbędą się II Akademickie Spotkania z Przedsiębiorczością organizowane przez Akademię Pomorską w Słupsku.

Nauczą młodych przedsiębiorczości

W trakcie imprezy, poprzez stoiska wystawiennicze oraz ciekawe prezentacje multimedialne, zaprezentują się instytucje oraz przedsiębiorstwa, które ściśle współpracują z uczelnią w zakresie szerokiego wachlarza projektów. Program Akademickich Spotkań z Przedsiębiorczością obejmuje również liczne warsztaty i prelekcje, które poprowadzą wykwalifikowani doradcy zawodowi z WUP w Gdańsku, Oddz. w Słupsku, pracownicy OHP w Słupsku, PARRu oraz Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

– Będą mogli z nich skorzystać nie tylko studenci słupskich uczelni wyższych, ale również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli,  planujący zmianę dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej – mówi Katarzyna Mudryk-Praszczak, rzecznik Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Dzięki Akademickim Spotkaniom z Przedsiębiorczością młodzi ludzie uzyskają wsparcie w zakresie właściwego przygotowania do wejścia na wymagający i trudny rynek pracy.

Udział w I ASzP jest bezpłatny

Program

Zawód, Kariera i Kompetencje – znajdź coś dla siebie! (stanowiska w godz. 11.30-14.00, hol. Wydz. Filologiczno – Historycznego)

Prezentacja stanowisk:

Wojewódzki Urząd Pracy – Oddział Zamiejscowy w Słupsku, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, Urząd Miejski w Słupsku, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego (jako zarządzający Słupskim Inkubatorem Technologicznym i Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną), Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Oddział w Słupsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, Ochotnicze Hufce Pracy, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku i Akademia Pomorska w Słupsku. Ponadto zaprezentują się firmy i instytucje z Regionu Słupskiego, zrzeszone w Radzie Gospodarczej działającej przy Akademii Pomorskiej w tym m.in. Urząd Morski w Słupsku, Bank Zachodni WBK Grupa Santander, Kaliop czy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku.

Tematyka stanowisk:

  • Wybierz zawód z przyszłością – doradztwo zawodowe (PUP/WUP) + rozmowy indywidualne
  • Bądź elastyczny – odnajdź się na rynku pracy! – Kształcenie ustawiczne (OHP, ZDZ)
  • Projekt dla Ciebie! – WySTARTuj w Słupsku! (PARR, UM)
  • Fundusze na Twój start! – wspieramy Twoją firmę! (PFP)
  • Jak Cię widzi Pracodawca?! – jakie kompetencje rozwijać (SIPH)
  • Znaj swoje prawa w pracy! (PIP)
  • Oferta Akademii Pomorskiej w Słupsku – atrakcyjne kierunki, studia podyplomowe (AP)