Nauczą cię jak zostać liderem i zdobywać fundusze biznesowe. Za darmo

Jak wzmocnić swoje umiejętności liderskie, skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem społecznym i budować jego markę ? Jak pozyskiwać fundusze i partnerów biznesowych?

 

Trwa rekrutacja do Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej. Formularze można składać do dnia 4 maja 2017 roku. Kurs to 6 dni szkoleń, 12 uczestników i uczestniczek, doskonale przygotowani trenerzy i trenerki, przestrzeń do wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń, rozwoju osobistego, nowe umiejętności i kontakty.

       

Organizatorzy szukają  osób, które:

 • są lub chcą zostać liderami/kami w swojej małej lub dużej społeczności działającej w obszarze przedsiębiorczości społecznej,
 • chcą rozwijać swoje umiejętności liderskie, aby skuteczniej zarządzać swoją organizacją i jej zasobami,
 • zajmują się zarządzaniem w swojej organizacji pozarządowej i chcą zdobyć kompetencje potrzebne do prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej.

 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słowińska Grupa Rybacka i Partnerstwo Dorzecze Słupi zapraszają:

 

 • przedstawicieli/ki przedsiębiorstw społecznych i instytucji publicznych,
 • lokalnych animatorów/ki,
 • wolontariuszy/ki oraz członków/inie grup nieformalnych/grup inicjatywnych a także tych, którzy/e chcą wzmocnić swoje kompetencje liderskie i poszerzyć wiedzę z obszaru ekonomii społecznej.

 

Oferują:

 • szkolenie umiejętności liderskich w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym,
 • inspirujące zajęcia z doświadczonymi trenerami/kami, którzy/e swoją wiedzę i umiejętności opierają na doświadczeniu zawodowym,
 • certyfikat ukończenia Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej.

 

Co w programie?

Program Szkoły Liderów Przedsiębiorczości Społecznej:

 1. Podstawy ekonomii społecznej i podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem podmiotu ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego.
 2. Rola lidera/ki w zarządzaniu organizacją i zasobami ludzkimi.
 3. Budowanie strategii podmiotu ekonomii społecznej krok po kroku.
 4. Budowanie relacji z otoczeniem. Promocja działań organizacji, budowanie marki i wizerunku podmiotu ekonomii społecznej.
 5. Tworzenie biznesplanu i montaż finansowy.
 6. Monitoring i ewaluacja działań.

 

 

 

Miejsce szkoleń:  Równolegle będą prowadzone 3 edycje szkoły w Lęborku, Słupsku i Bytowie. Możesz zgłosić Swój udział do Szkoły Liderów w wybranym przez Siebie mieście.
Czas trwania: Szkoła Liderów Przedsiębiorczości to cykl 6 jednodniowych spotkań, łącznie 42 godziny. Plan spotkań na najbliższy miesiąc:

 • Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy załączony do zaproszenia lub pobrać go z naszego profilu na facebooku – facebook.com/Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku

Formularze dostępne są również w punktach informacyjnych OWES:

w Słupsku Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 19 76-200 Słupsk

w Bytowie, Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Podzamcze 34 77- 100 Bytów

w Lęborku ul. Krzywoustego 1, 84- 300 Lębork

 • Głównym kryterium wyboru uczestników/czek będzie dotychczasowe doświadczenia w działalności na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym naciskiem na obszar ekonomii społecznej.
 • Uczestnikami szkoleń mogą być przede wszystkim osoby aktywnie działające na terenie powiatów słupskiego oraz m. Słupska, powiatu lęborskiego i bytowskiego.