Nasze samorządy wysoko w rankingu. Co z tego mają mieszkańcy?

Poznaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Gmin, prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich.

Kolejny raz w ścisłej czołówce w kategorii gminy wiejskie znalazła się Kobylnica, którą sklasyfikowano na drugim miejscu w kraju.

Samorządy wysoko w rankinguKobylnica

W tym przypadku Kobylnica uzyskała maksymalną liczbę punktów. Podobna sytuacja miała miejsce przy ocenie współpracy samorządu z NGO, sposobu realizacji programów profilaktycznych z zakresu zdrowia na terenie Gminy Kobylnica czy
wspierania zdolnej i utalentowanej młodzieży poprzez tworzenie odpowiednich systemów stypendialnych. Komisja doceniła również działania związane z promocją rozwiązań proekologicznych i ekoenergetycznych.

Powiat słupski znalazł się na podium rankingu zajmując trzecie miejsce w Polsce w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców.

Komisja przyznająca punkty brała pod uwagę działania proinwestycyjne i prorozwojowe związane z ilością pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych (z zagranicy) oraz tych  wydatkowanych na szkolenie kadry zatrudnionej w urzędzie jak i w podległych powiatowi jednostkach.

– Wysoko punktowane były działania powiatu wspierające zdolną i utalentowaną młodzież poprzez tworzenie systemów stypendialnych, inicjatywy integrujące społeczność lokalną, organizacja powiatowych konkursów adresowanych do młodzieży mających charakter integrujący społeczność lokalną na poziomie powiatowym oraz działania upowszechniające rozwiązania ekoenergetyczne i proekologiczne, m.in. wsparcie finansowe dla osób fizycznych i podmiotów, które likwidują pokrycia azbestowe – informuje Paweł Lisowski z zarządu powiatu słupskiego. – Wpływ na wynik końcowy w Rankingu ZPP miały również działania rozwijające społeczeństwo informacyjne oraz działania promocyjne pomagające zachować specyfikę naszego regionu i pielęgnować lokalne zwyczaje.

Wyżej w rankingu znalazł się tylko powiat jędrzejowski w województwie świętokrzyskim i tomaszowski w województwie lubelskim.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego.