Nasze gminy będą pomagały poszkodowanym w wichurach

W słupskim starostwie odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu powiatu słupskiego dotyczące pomocy dla samorządów, które zostały poszkodowane przez nawałnice.

Poszkodowanym w wichurach

Wszyscy włodarze zadeklarowali pomoc. Będzie to zarówno pomoc finansowa jak i rzeczowa. Spotkanie miało na celu wyselekcjonowanie samorządów, którym udzielimy wsparcia.

– Ze wstępnych deklaracji samorządowców wynika, że pomoc finansowa zostanie skierowana do samorządów gminnych z terenu powiatu bytowskiego i chojnickiego – informuje Paweł Lisowski, rzecznik powiatu słupskiego.

– W większości samorządów odbędą się w najbliższym czasie sesje rady podczas których radni zadecydują o wysokości wsparcia.

Przydatne informacje

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Odwiedź stronę: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Napisz: pczk@powiat.slupsk.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego mieści się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obronności w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 w pokojach nr 227-228.

PCZK funkcjonuje: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Kontakt:

tel: (59) 842 59 23

(59) 841 85 66

(59) 841 85 67

fax: (59) 842 24 24

Do zadań PCZK należy:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa;