Narysować matematykę? Ona to umie najlepiej w Polsce

Narysować matematykę. Sara Wencel, uczennica klasy pierwszej Liceum Plastycznego im. St. I. Witkiewicza w Słupsku zajęła I miejsce w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno – Plastycznym pt. „Matematyka – Lubię to!”.

Licealistka sięgnęła po najwyższy laur w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Narysować matematykę

Celem konkursu była popularyzacja matematyki, propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, rozbudzanie twórczej inwencji oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia.

Z kolei zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyka -Lubię to!”.

Uczennica ze Słupska bardzo cieszy się z sukcesu. – To dla mnie spore zaskoczenie, a zarazem  ogromne wyróżnienie.

Sukces słupskiej uczennicy

Sukces cieszy mnie bardzo i dodaje skrzydeł. Jestem po prostu szczęśliwa. Nagroda w tak ważnym konkursie z pewnością stanowi dla mnie motywację do dalszego działania i rozwoju artystycznego. – mówi Sara Wencel, uczennica z słupskiego plastyka.

Licealistkę do konkursu przygotowała pani Agnieszka Kałuża – Horbaczewska, nauczyciel matematyki w Liceum Plastycznym im. St. I. Witkiewicza w Słupsku.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Matematyka -Lubię to!” było Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej.

Konkurs odbywał się przy wsparciu merytorycznym Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Patroni honorowi konkursu: Dolnośląski Kurator Oświaty, Rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.