Najlepszy nauczyciel przedsiębiorczości uczy w Kobylnicy

W Warszawie nagrodzono najbardziej przedsiębiorczych nauczycieli, oraz najlepsze zespoły uczniowskie zrzeszone w Szkolnych Klubach Przedsiębiorczości. Najbardziej przedsiębiorczymi nauczycielami województwa pomorskiego została Beata Trofimowicz z Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy.

Narodowy Bank Polski po raz dziesiąty zorganizował uroczystą Galę Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls. Tegoroczna ceremonia – z udziałem m.in. Joanny Kluzik-Rostkowskiej, minister edukacji narodowej, odbyła się w Centrum Nauki Kopernik. Zwracając się do zebranych J. Kluzik-Rostkowska podkreślała, jak ważne jest kształtowanie postaw przedsiębiorczości już w młodym wieku.

Najlepszy nauczyciel przedsiębiorczości uczy w Kobylnicy

Uroczystość odbywa się raz w roku i stanowi okazję do podsumowania całorocznej pracy nauczycieli należących do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, którzy w minionym roku szkolnym 2014/2015 realizowali projekty edukacyjne NBP w zakresie ekonomii, finansów i przedsiębiorczości. Podczas Gali wręczane są nagrody najbardziej przedsiębiorczym nauczycielom w danym roku szkolnym oraz najlepszym zespołom uczniowskim, a także zwycięzcom wybranych projektów edukacyjnych.

Najbardziej przedsiębiorczymi nauczycielami województwa pomorskiego w kategorii szkoła gimnazjalna zostały: Beata Trofimowicz z Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy, która prowadzi Szkolny Klub Przedsiębiorczości i Grażyna Ruszkowska z Gimnazjum nr 1 w Lęborku.

 
– Szkolny Klub Przedsiębiorczości to od kilku lat stały element działalności pozalekcyjnej w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy – mówi Jan Wild, dyrektor Zespołu Szkół samorządowych w Kobylnicy. – Od dwóch lat – dzięki decyzji władz gminnych – w ofercie edukacyjnej gimnazjum pojawiają się dodatkowe zajęcia z zakresu przedsiębiorczości.

 
Animatorką tych zajęć jest B. Trofimowicz, nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Oprócz klas z programami autorskimi, ma ona na swoim koncie już kilka zrealizowanych projektów, programów i innowacji. Cieszą się one niesłabnącym powodzeniem wśród młodzieży.