Najlepsze słupskie szkoły średnie? Nie ma zaskoczenia

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektywy 2016” najwyżej ze słupskich szkół uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. Zajęło siódme miejsce w województwie i 38 w rankingu olimpijskim.

Najlepsze słupskie szkoły średnie

Tym razem w pierwszej setce najlepszych liceów znalazło się sześć placówek z województwa pomorskiego. Najlepszym liceum tegorocznego rankingu zostało ogłoszone XIII LO w Szczecinie, które odzyskało tytuł najlepszego liceum w Polsce.

I LO w Słupsku uplasowało się na trzynastym miejscu w województwie, w kraju zajmując natomiast 211 miejsce, spadając w porównaniu do zeszłego roku o 3 lokaty.

W rankingu szkół technicznych najwyżej ze słupskich placówek znalazło się Technikum nr 5, zwane „Ekonomikiem”. Zajęło ono 8 miejsce w województwie i 146 w kraju. Na 10 lokacie rankingu wojewódzkiego znalazło się Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku, które w kraju było natomiast 173. Trzydzieste miejsce w województwie zajęło Technikum w Zespole Szkół Budowlanych w Słupsku.