Nagrodzili najlepszych ludzi kultury powiatu słupskiego

W Gościńcu u Bernackich w Smołdzinie wręczono nagrody Starosty Słupskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury „Białe Bociany 2018”.

Nagrody główne Białe Bociany otrzymali:

Teresa Czyżewska z Damnicy za całokształt pracy na rzecz kultury tanecznej i kultywowanie tradycji tańców ludowych.

Elżbieta Bernacka-Hanus ze Smołdzina za powołanie do życia Galerii Kolorów Liz B-H, działalność  artystyczną i intelektualne ożywienie środowiska.

Marta Fitowska z Potęgowa za osiągnięcia artystyczne w roku 2017, w tym za zdobycie Głównej Nagrody im. Anny Jantar w Konkursie Debiutów na 54. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Nagrody pieniężne przyznano:

 

Jolanta Betkowska ze Słupska za przypomnienie i popularyzowanie na łamach dwumiesięcznika „Powiat Słupski”/„Wieś Tworząca” pisarzy chłopskich i pisarzy piszących o wsi polskiej.

Orkiestra Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy za popularyzowanie muzyki klasycznej w środowiskach wiejskich.

Elżbieta Rus z Niestkowa –  instruktor Centrum Kultury Gminy Ustka pracę z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca „Pomorzacy”

Sylwia Ziemska za propagowanie tańca oraz działalność artystyczną z młodymi mieszkańcami gminy Kępice.

Elżbieta Wróbel z Głobina za społeczne zaangażowanie i propagowanie aktywności kulturalnej wśród osób niepełnosprawnych.

Krzysztof Surowiec za sukcesy odniesione z prowadzonymi zespołami „Epitetem po Metaforze” i „Teatr Jednego Momentu zza Kurtyny”