Nagrodą jest indeks na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w AP

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku organizuje II Olimpiadę  Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa.

7 kwietnia równocześnie w trzech szkołach wyższych odbędzie się półfinał, do którego w tym roku w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku przystąpią uczniowie nie tylko ze słupskich szkół ponadgimnazjalnych, ale również z Bytowa, Chojnic, Lęborka i Kalisza Pomorskiego. Ostatni etap Olimpiady – Finał  odbędzie się w Słupsku, a udział w nim wezmą finaliści wyłonieni we wszystkich trzech ośrodkach akademickich.

 

– Celem Olimpiady jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, kształtowanie poczucia gotowości do wypełniania powinności patriotyczno– obronnych w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w czasie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, jak również kształtowanie właściwych nawyków i zachowań w sytuacjach zagrożeń- wyjaśnia Katarzyna Mudryk-Praszczak, rzecznik prasowy AP.

         

Dla laureatów Olimpiady organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, w tym: puchary, nagrody rzeczowe oraz indeks na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w AP.