Nadal nie brakuje kandydatów do WOT w Słupsku

To już kolejne zapoznanie kandydatów na żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z miejscem pełnienia służby. W Słupsku tworzony jest 73 Batalion Lekkiej Piechoty wchodzący w skład 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej z siedzibą przy ul. Słowackiego 5 w Gdańsku.

Żołnierze swoją służbę rozpoczną w 71 Batalionie Lekkiej Piechoty w Malborku, lecz w przyszłości chętni do jej kontynuowania będą mogli przenieść się do tworzonych 72 blp lub 73 blp w Słupsku.Aspirującym na żołnierzy WOT przedstawiono w formie prezentacji strukturę 7 PBOT, teren jej działania oraz w ogólnym kontekście przesłanie i cel, jakie przyświecają tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej – informuje Maciej Szalbierz, 7 PBOT. – Następnie przybyli ochotnicy wypełnili kwestionariusz osobowy kandydata na żołnierza WOT. Kolejnym krokiem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Następnie po pozytywnym przejściu badań lekarskich kandydaci do WOT otrzymają powołanie i udadzą się na szkolenie – dodaje M. Szalbierz.

Osoby wstępujące w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, które nieposiadający doświadczenia wojskowego, muszą przejść szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastkę“, zakończone przysięgą wojskową. Żołnierzy rezerwy czeka krótsze, 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Proces szkolenia terytorialsów trwa 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym.

Wojska Obrony Terytorialnej na Pomorzu

Dowódcą 7 Brygady Obrony Terytorialnej na Pomorzu jest kmdr Tomasz Laskowski, do niedawna oficer Wojsk Specjalnych. Dowództwo 7 BOT znajduje się w Gdańsku, a w jego strukturę wejdą także trzy Bataliony Lekkiej Piechoty. Kadrę dowódczą tworzą doświadczeni oficerowie i podoficerowie, weterani wielu misji poza granicami kraju. Ich wyszkolenie, wiedza praktyczna oraz doświadczenie są gwarancją wysokiego poziomu szkolenia w podległych batalionach.Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona
i wspieranie lokalnej społeczności. Zadania WOT będą realizowane zarówno w czasie pokoju m.in. przez przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny mają wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych.W koncepcji tworzenia WOT zakładany jest stopniowy przyrost ilości żołnierzy na poziomie około 10 tys. żołnierzy rocznie, oznacza to, że na koniec roku 2019 w służbie będzie 30 tys. żołnierzy (zawodowych i TSW). Plany zakładają  osiągniecie docelowej liczebności WOT na poziomie 53 tys. żołnierzy do końca 2021 roku.