Na dachu II LO produkują prąd. Uczniowie sprawdzą ile go zużywają

Organizacja ekologiczna Greenpeace zainstalowała na dachu II LO w Słupsku panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. Dzięki temu szkoła ma oszczędzać na wydatkach na prąd. Uczniowie liceum będą mogli zainstalować na swoich smartfonach aplikację, która pokaże im ile energii zużywa szkoła w danej chwili.

 

 

Dziś II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku dołączyło do grona szkół produkujących energię ze słońca. Jest to dziesiąta szkoła, której Greenpeace podarował mikroelektrownię fotowoltaiczną. Elektrownia ma moc 10 kWp i została zainstalowana na budynku sali gimnastycznej. Dzięki niej szkoła zaoszczędzi na rachunkach za prąd około 4 tysiące złotych rocznie, a uczniowie poznają nowe technologie. Niestety, w okresie wakacyjnym, kiedy spadnie zużycie prądu w budynku, instalacja będzie automatycznie rozłączana. Dlaczego?

 

– Budynki administracji samorządowej, organizacje pozarządowe, szkoły, przychodnie czy domy kultury nie zostały objęte przepisami przewidzianymi dla prosumentów, czyli podmiotów produkujących energię elektryczną na użytek własny i najbliższych sąsiadów – mówi Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.
II Liceum Ogólnokształcące przystępując do programu Greenpeace “Moja szkoła świeci słońcem”, oprócz instalacji fotowoltaicznej otrzyma urządzenia do monitoringu bieżącego zużycia energii. Zagraniczne doświadczenia pokazują, że dzięki ich zastosowaniu można znacznie efektywniej korzystać z energii, co w rezultacie pozwala rocznie obniżyć zużycie prądu od 10 do 30 procent.