Możesz zadecydować na co wydane będą 2 miliony z kasy miasta

Pierwszy etapu Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego można uznać za zamknięty. Mieszkańcy Słupska zaproponowali w budżecie zadania na kwotę ponad 11 milionów, które  miałyby być wykorzystane w przestrzeni miejskiej.

Słupszczanie obecni byli przed rozpoczęciem prac nad budżetem, w trakcie tworzenia zasad i w szczególności w czasie zgłaszania projektów. Mieszkańcy złożyli łącznie 85 zadań, z czego 83 zostały wpisane do rejestru, ponieważ wnioskodawcy dostarczyli listy poparcia dla ich inicjatyw. Taka liczba jest wynikiem zarówno ogromnych chęci mieszkańców, jak i prowadzonych przez Urząd Miejski akcji informacyjnych i promocyjnych. Zadania opiewają na łączną kwotę 11 422 363,81 zł.  46 zadań infrastrukturalnych (20 ogólnomiejskich, 26 lokalnych i 37 zadań społecznych. W zeszły rok mieszkańcy zgłosili 77 wniosków na kwotę ok 8 mln złotych.

Słupszczanie po raz kolejny zadziwili pomysłowością i otwartością umysłów na działania ożywiające przestrzeń miasta. Zgłoszone projekty dotyczą m. in. modernizacji boisk wielofunkcyjnych, budowy placów zabaw, stref fitness, parkingów rowerowych, remontów dróg i chodników, organizacji koncertów, warsztatów, tanecznych, wokalnych, strzeleckich czy kulinarnych.

Co dalej? Teraz pozostaje czekać na wyniki trwających ocen formalnych i merytorycznych – potem pozostaje już tylko prosta droga do głosowania, które rusza 5 września. Do rozdysponowania mamy 2 000 000 złotych w podziale 600 000 złotych na zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie, 1 200 000 złotych na zadania infrastrukturalne lokalne oraz 200 000 zł na zadania społeczne. Wybór będzie trudny – każdy słupszczanin będzie miał do oddania 3 głosy i będzie musiał wybrać po jednym projekcie w każdej grupie.