Możesz dostać pieniądze na własny biznes. Miliony do wzięcia

Już 19 września Słowińska Grupa Rybacka rozpocznie kolejne nabory wniosków. Łącznie w dwóch naborach jest do rozdysponowania 17 000 000 zł.

Pieniądze na własny biznes

Ogłoszone zostaną 2 konkursy na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru oraz na rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego.

Do kogo skierowane są konkursy?

– W konkursie związanym z wodnym potencjałem obszaru dofinansowanie będzie można uzyskać na wszelkie usługi związane ze sportami wodnymi, rekreacją związaną z akwenami wodnymi, gastronomią opartą na lokalnych surowcach – informuje Magdalena Kondłubska ze Słowińskiej Grupy Rybackiej.

– Natomiast w konkursie na rozwijanie łańcuchów dostaw można pozyskać dofinansowanie na transport produktów rybackich, drobne przetwórstwo, sprzedaż produktów rybackich.

Jaką kwotę mogą pozyskać przedsiębiorcy?

Całkowita pula środków na konkurs dla sektora gospodarczego wynosi 1,7 mln zł. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do 300 tyś. zł, a wkład własny wynosi 50 % wartości projektu.

Gdzie i kiedy można składać wnioski ?

Wnioski przyjmowane będą przez miesiąc od dnia 19 IX 2017r. w Biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej
w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8.

Dla wszystkich zainteresowanych uruchomione są różnorodne formy pomocy, m.in.: szkolenia ze sporządzania wniosków o dofinansowanie, konsultacje w biurze SGR, doradztwo indywidualne, pełen serwis informacyjny oraz najświeższe informacje na stronie www.sgr.org.pl.

Warto  wiedzieć, że …..

  • Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń
    i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
  • Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.