MOPR – Pieniądze na naukę dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych, w ramach programu „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Do 10 października 2019 roku MOPR przyjmuje wnioski w ramach Modułu II, na pomoc w uzyskaniu wykształcenia. Dokumenty mogą składać osoby uczące się i posiadające orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pieniądze na naukę dla osób niepełnosprawnych

Kwalifikowani do programu są uczniowie szkół policealnych, kolegiów oraz studenci szkół wyższych, a także osoby mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Program „Aktywny Samorząd” zapewnia zwrot kosztów czesnego do 3000 zł. Osoby wnioskujące w ramach „Aktywnego Samorządu”, mogą także starać się o dodatek na pokrycie kosztów związanych z nauką, który wynosi maksymalnie 1000 zł.

Może on być zwiększony o kwotę 500 zł., jeżeli wnioskodawca uczy się poza miejscem zamieszkania lub o 300 zł., gdy wnioskodawca jest posiadaczem Karty Dużej Rodziny.

Wnioski

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Słonecznej 15 d w pokoju nr 06 (parter), w godzinach 8.00-15.00. Dodatkowe informacje o programie można zdobyć pod numerem telefonu 59-814-28-71 lub na stronie www.mopr.slupsk.pl, na której dostępne są wnioski do pobrania.