Młodzi słupszczanie pójdą ścieżką Kopernika

Projekt „Ścieżką Kopernika z Akademią Pomorską!”, realizowany przez Akademię Pomorską w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, zyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżki Kopernika 2.0” PO Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt Ścieżką Kopernika

Projekt ma na celu nabycie kompetencji i pobudzenie świadomości społecznej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ponadgimnazjalnej poprzez realizację działań dydaktycznych.

Realizacja zadań ma na celu rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów.

– W projekcie „Ścieżką Kopernika z Akademią Pomorską!” weźmie udział 84 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu słupskiego i ze Słupska – informuje dr Małgorzata Matusiak z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w dwóch naborach.

Pierwszy nabór we wrześniu 2017 r. to 42 osoby, drugi nabór we wrześniu 2018 r. to kolejne 42 osoby.

Zajęcia prowadzone przez kadrę dydaktyczną będą się odbywać w Uczelni  z wykorzystaniem zasobów infrastrukturalnych Akademii Pomorskiej.

Do dyspozycji uczestników projektu będą laboratoria, sale dydaktyczne i aparatura naukowa.

Moduły tematyczne

Projekt zakłada realizację pięciu modułów tematycznych z obszarów.

Zdrowia, psychologii, aktywności fizycznej, kompetencji interpersonalnych oraz dietetyki w okresie od września 2017r. do lipca 2019 roku.

Potwierdzeniem zdobytych przez uczestników kompetencji będą zaplanowane do realizacji zadania promujące działania projektowe.

Młodzież weźmie aktywny udział, występując w roli panelistów w trzech działaniach: kawiarenka obywatelska (spotkanie młodzieży ze społecznością lokalną w formule otwartej), debata radiowa, debata publiczna z uczestnikami projektu w roli panelistów.

Pozwoli to na praktyczne wykorzystanie nabytej w trakcie modułów naukowych wiedzy w porządku argumentacji, a także na dalsze rozbudzenie w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania nabytej wiedzy.

Ważną wartością dotyczącą projektu „Ścieżką Kopernika z Akademią Pomorską!” będzie również zwiększenie w społeczeństwie wiedzy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

Istotą działań jest tu dla Akademii Pomorskiej w Słupsku angażowanie się w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach – w tym przypadku na poziomie cywilizacyjnym  i etycznym oraz kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem.