Młodzi naukowcy ze Słupska wymyślają nowe technologie

Fundacja Zaawansowanych Technologii ogłosiła listę projektów  Młodych Naukowców, zakwalifikowanych do regionalnego etapu Konkursu Naukowego E(x)plory 2016. Wśród nich jest wielu słupszczan.

Autorzy zakwalifikowanych projektów zaprezentują je przed jury na Regionalnych Festiwalach Naukowych E(x)plory (tzw. RE(x)ach) w 4 miastach w Szczecinie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Podzamczu (Chęciny k.Kielc).

Młodzi naukowcy ze Słupska wymyślają nowe technologie

Z II Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza w konkursie startują:
1. drużyna: Kamil Flakowicz, Mateusz Chabrowski, Marta Flakowicz – projekt Odpady biodegradowalne jako źródło energii odnawialnej – opiekun Grażyna Linder
2. Hanna Twardowska (już absolwentka II LO) – projekt Rolnicze i energetyczne możliwości zastosowania nawłoci olbrzymiej Solidago gigantea Aiton – opiekun Grażyna Linder
3. drużyna: Grzegorz Boroszko, Jakub Kluczewski, Jakub Ptak – projekt Mobilne Przejście Dla Pieszych – opiekun Grażyna Linder
4. drużyna: Wojciech Okuniewski, Zofia Ziemba, Adam Parol – projekt Przez filtry do morza, czyli kropla w ocenie potrzeb – opiekun Grażyna Linder
5.  Anna Radzik – projekt Wpływ wybranych preperatów czosnkowych na bakterie z rodzaju Moraxella i Escherichia Coli oraz na grzyby powodujące pleśnienie chleba – opiekun Grażyna Linder.
Z Gimnazjum nr 3 im. A.Mickiewicza w konkursie startują: uczennice Julia Grochulska – Ania Dąbrowska  projektem Wyznaczania prędkości i energii wyrzutu nasion niecierpka gruczołowatego- pod opieą Grażyny Linder i Joanny Młynarkiewicz.